Confessio je projekt inspirovaný židovsko-křesťanskou náboženskou tradicí.
Je to zpovědník, který Vám odpustí.

Odpouštím zpovědníkovi.

Confessio is a project inspired by a jewish/christian religion s tradition.
It s a confessor, who give you the absolution.

I forgive the confessor.