01-05-16


ruller@ffa.vutbr.cz - Tomas - Ruller


POSUDEK vedoucího atelierové diplomové práce VÍTA KRAUSE

Motto: "
Je cosi nad racionalistickým světem
- ZŘETELNÁ TOUHA PO ODHMOTŇOVÁNÍ".

 

Kraus-umělec-bůh SE TEPRVE RODÍ
V síti víry počal sám sebe k obrazu svému
A povil syna, byť je to dcera.

Jako MEM se tedy replikuje úspěšně.

Po cca. měsíční "memo-pauze" (přerušení studijní memo-replikace), dokáže usvědčit ze lži. Naložil si ale kříž a memeticky kráčí ve stopách "Zlatého telete" (Jeffryho Shaw). Předkládá visionářský přístup k základním tématům současného "bytí s uměním", kde otázky víry (naděje a lásky) a pravdy (na příkladu vědecko-technického "blouznění" Nikoly Tesly) se zjevují jako psychedelické zážitky - ve všeobjímající touze po KRÁSE - odhmotňování.
Zdá se, že toto projektování do reálné virtuality dematerializovaného visionismu, skutečně směřuje ke zviditelňení jakékoli myšlenky.
Jsme ale stále v osidlech světa stvořeného naší myslí, s vírou v předmět touhy ať již jím je jakákoli SÍŤ nás svazující, neboť na víře stojí jakýkoli, i tzv. exaktní memo-komplex, jakékoli i vědecké PARADIGMA (myšlenkový model tautologicky potvrzující sám sebe, s vlastností imunomemu izolující memoida před nesouvisejícím memovým fondem a ideosférou ve věroprostoru).
Médium monitoru = IKONOSKOP, jako MEMOVEKTOR formátující myšlenkové soubory (erozí, indoktrinací, infikací.) nám tváří v tvář utváří stav mysli = podobu světa = BOHA.
Chce se říci: "Lineární Bůh je mrtev - vivat BŮH-NET !"

V očekávání, kdy Vít inspirovaný Timothy Learym uvije svoji vlastní bibli je odpověď "Všemohoucího.boha" adresovaná "Glogloglo": "FUCK YOU!" symptomatická. A VÍT-BÚH ? Za vše co bylo dopuštěno dokáže i odpustit.
Přestože z komplexu jeho memoschematu na monitoru nejsme per plex, nedopusťme tedy "boží dopuštění" (neb kdo je bez viny !?) a odpusťme mu také, dopustil-li se čeho, a bez dalších odpustků jej pusťme - po zásluze: v sortě "A"

FaVU VUT v Brně 16.5.2001 doc.akad.soch. Tomáš Ruller