01-05-24


vanThomas@seznam.cz - nezname jmeno - van T


Zpovídám se, že zhřešil jsem welmi. Není tomu ani měsíc - tehdá zhola nic nevěda, o tom, že Vít tyto stránky chystá - v putyce pochybné s dalšími pivapiteli a pivapiji rozprávěl jsem, že na netu je již téměř vše na co by člověk pomysleti mohl, avšak chybí věc zcela zásadní. Tou věcí, že jsou stránky, které by ku zpovědi hříšníků sloužily a každičký poklesek, zakolísání a zlořád skrzevá svatý odpustek za nebožáka jedince takto odčinily a navíc v této době nejistot mu oporou v jeho konání býti mohly. Samozřejmě, jak velí tradice, za poplatek mírný, který by ihned poukázán byl z hříšníkova účtu na účet stránek provozovatele. Výše poplatku závažností provinění by stanovena byla, kterou by důmyslný program - nejlépe na bázi generátoru náhodných čísel posouditi mohl. Veškerý výtěžek bychom si rovným dílem pouze ku vlastnímu prospěchu dělili (neboť jak známo, i každé soustrojí neustáleho mazání ku svému chodu vyžaduje). A při troše píle, snad i smlouva se zdravotní pojišťovnou hříšníka, možná by byla. Vždyť není v dějinách lepší terapie a považte - přímo v křesle domácím, aniž by hříšník trmáceti se kamkoli musil. Naštěstí, tak jako obvykle zůstalo jen u slov (a s výmluvou, že copyright již má jistě dávno Vatikán). Musil tedy přijíti nový Mesiáš (Vít) skrzevá elektrické dráty, který vše sám lépe a hlavně nezištně ku prospěchu všehomíra zařídil.