05-09-22


ladoonka@seznam.cz - -


Můj drahý Bože, prosím odpusť mi a nám všem, kteří tě známe, že druhým málo říkáme o tvé lásce, o tom, že o odpuštění máme prosit toho, komu jsme ublížili a přímo tebe. Že ty jsi Bohem odpuštění, ty toužíš odpustit každému člověku, který si uvědomí svou vinu (a tu má každý)a uvěří tvé lásce, tvé milosti. Že se nepotřebujeme zpovídat lidem, protože ti nám nemůžou dát pokoj do srdce a nemají moc anipprávo odpouštět hříchy. Můžeme volat přímo k tobě a nepotřebujeme k tomu internetové stránky. Potřebujeme jen Ježíše Krista, který nám otevřel a ukázal cestu zpět k tobě, Bože, Stvořiteli a Pane celého vesmíru i mého srdce!